Zarząd Polskiego Związku Shogi tworzą:

Prezes  Mariusz Stanaszek 
Sekretarz  Jan Kusina 
Skarbnik  Grzegorz Adaszewski

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący  Krzysztof Sieja
Członek  Jacek Prochal
Członek  Wojciech Jedynak